Cennik Laboratorium

LABORATORIUM ANALITYCZNE

PRZYJMUJE PACJENTÓW ORAZ MATERIAŁ DO BADAŃ

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 7:30 – 9:00

ODBIÓR WYNIKÓW

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH OD 7:30 – 17:00

ODBIÓR WYNIKÓW:
– OSOBIŚCIE ( z dowodem tożsamości )
LUB
 -Z PISEMNYM UPOWAŻNIENIEM

ODPISY WYNIKÓW

WYDAWANE SĄ W DNIU NASTĘPNYM PO GODZINIE 14:00

MOCZ I KAŁ
PRZYJMUJEMY WYŁĄCZNIE
W POJEMNIKACH ZAKUPIONYCH
W APTECE
OPISANYCH IMIENIEM I NAZWISKIEM

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELINIE

Dyrektor Zakładu: lek. med. Grzegorz Hachuła