Wiadomości

Profilaktyka to zapobieganie chorobom, ich wczesne wykrywanie oraz takie postępowanie w razie choroby, które pomoże złagodzić jej przebieg. Zapobiegać chorobom możemy zarówno poprzez sposób, w jaki żyjemy, jak i poprzez poddawanie się badaniom przesiewowym, które pozwolą wykryć groźne schorzenia na takim etapie, że wciąż pozostają duże szanse wyleczenia i zredukowania ryzyka powikłań. Dobrym przykładem są tu nowotwory, choć nie tylko, bo tych chorób, których wczesne wykrycie pozwoli na ograniczenie dalszego rozwoju choroby, jest więcej: np. cukrzyca, nadciśnienie, miażdżyca.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie realizuje programy profilaktyczne w zakresie:

Profilaktyki chorób układu krążenia https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk
Profilaktyki gruźlicy https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/program-profilaktyki-gruzlicy
Profilaktyki szyjki macicy https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/profilaktyka-raka-szyjki-macicy

Historia Zakładu

0
pracowników
0
rok założenia

 Ośrodek zdrowia powstał w Imielinie w 1946 roku i mieścił się w budynku mieszkalnym przy ulicy Kordeckiego. Przez lata Przychodnia działała w strukturach służby zdrowia Mysłowic. Koncepcja budowy nowej Przychodni w Imielinie powstała wiosną 1984 roku, kiedy Imielin był częścią administracyjną miasta Mysłowice. Planowano budowę nowego obiektu tuż za starym budynkiem mieszkalnym. Inwestycja rozpoczęta w 1987 roku została wstrzymana po wybudowaniu fundamentów w kwietniu 1990 roku z uwagi na brak środków finansowych na jej dalszą realizację. Następstwem uzyskania samodzielności przez miasto Imielin w styczniu 1995 roku było przejęcie przez władze samorządowe Imielina wstrzymanej inwestycji. Kontynuacja tej budowy nie była możliwa
z powodu błędów projektowych, zastosowania przestarzałych technologii, oraz przedawnione pozwolenia na budowę. Budowę trzeba było zacząć od początku, aby zapewnić jej sprawny przebieg i szybkie zakończenie. Jednocześnie należało przeprowadzić bieżący remont starego budynku przychodni. Doposażyć go w niezbędny sprzęt medyczny aby uzyskać warunkową zgodę Sanepidu na czasowe użytkowanie.
W wyniku reformy służby zdrowia Przychodnia została w 1998 roku przekształcona
w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Imielinie, a organem założycielskim tego zakładu zostało miasto Imielin. Władze samorządowe miasta Imielin przystąpiły do realizacji inwestycji w lipcu 2000 roku. Prace budowlane rozpoczęto w czerwcu 2001 roku, przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. W czerwcu 2002 roku budowa została pomyślnie zakończona a budynek przekazany Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

Nowy budynek zakładu opieki zdrowotnej jest funkcjonalny zlokalizowany częściowo na wykonanych fundamentach przerwanej budowy tuż za starym budynkiem przy ulicy Piotra Skargi. Budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym w kształcie litery U z atrium otwartym
w kierunku ulicy Piotra Skargi. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 812 m2 . Jest on wyposażony we wszystkie niezbędne i nowoczesne instalacje a także dostosowany jest do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Wokół budynku rozmieszczone są parkingi dla personelu i pacjentów.

 

Układ funkcjonalny budynku zapewnia właściwą realizację podstawowych świadczeń medycznych oraz daje możliwość rozszerzenia działalności o kolejne poradnie specjalistyczne.
Obecnie z usług zakładu korzysta ok 6000 mieszkańców a ich liczba corocznie ulega zwiększeniu.

Cel działania

Zakład zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną – 23 pracowników.

Podstawowym celem działania SPZOZ Imielin jest świadczenie usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
 opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, pielęgniarki środowiskowej, położnej środowiskowej, higienistki szkolnej, obowiązkowych szczepień ochronnych,
  ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 poradnia diabetologiczna, ginekologiczno – położnicza, reumatologiczna, otolaryngologiczna, stomatologii ogólnej,medycyny pracy, udzielanie porad w zakresie analityki medycznej – laboratorium analityczne, udzielanie porad w zakresie USG, EKG, EKG wysiłkowe, Holter EKG i ciśnieniowy, spirometria

Zakład realizuje corocznie programy profilaktyczne dla mieszkańców miasta Imielina
w zakresie:
 zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas trzecich uczęszczających do szkoły podstawowej w Imielinie
 wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego,
 program wczesnego wykrywania czynników chorób układu krążenia,
 etap podstawowy raka szyjki macicy.
 umożliwia poprzez wynajem pomieszczeń realizację badań osteoporozy, przepływów naczyniowych, badania słuchu, konsultacji dietetycznych oraz zabiegów rehabilitantów. Daje możliwość przeprowadzania akcji mammograficznych w mammobusach.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W IMIELINIE

Dyrektor Zakładu: lek. med. Grzegorz Hachuła